almanya da ülkücülük faaliyetlerinin yasaklanması

  1. 15.
    almanlar, nazi özentisi ergenlerin kahvehanelerini kapatıyormuş, yalnız küreselci çetenin fedaileri de buna benzer bir tepkiyle cezalandırılmış değil. ırak ve suriye'yi suudi ve katarlı kalpazanlarla anlaşıp kan revan içinde bırakanlar obama ve clinton gibi liberaller ve marksistlerdi.
    0 ... epsilon pi