ıcığını cıcığını çıkarmak

  1. 5.
    bir konunun sorulmadık, araştırılmadık yerini bırakmamak. küçük ayrıntılarına varıncaya kadar öğrenmek anlamına gelen deyim.
    2 ... vefik