kenan evren in türkiye ye katkıları

 1. 6.
  kenan evren ve darbeci dostları devleti mafya gibi yöneterek, korku ve tahammülsüzlüğü geniş kitlelere yaydı.

  demokrasi,
  hukukun üstünlüğü,
  basın hürriyeti vb. küresel endekslerde sürekli olarak skor kaybediyoruz. bu süreç 2002'de başlamış da değil! neredeyse karakteristik bir niteliğimiz!

  darbeci rejimler, en tehlikeli propaganda yöntemlerine başvurarak yasaların üstünlüğünün,
  ifade hürriyetinin,
  özel mülkiyetin,
  üretimin,
  yaratıcılık ve özgünlükle bireyselliğin anlam ve önemini yitirdiği, memuriyetin ve liyakatsız bir yaşamın kutsandığı gelişmekte olan üçüncü dünya ülkesi yarattı.
  0 ... epsilon pi