kenan evren in türkiye ye katkıları

 1. 1.
  yök,
  zorunlu din dersi ve ahlaki erozyon,
  proto-selefizm hareketi,
  mezhep ve ırk çatışmaları,
  çok uluslu ve çok dinli kültürel yapıyı yozlaştıran tek sesli, despot ve totaliter bir rejim.
  1 ... epsilon pi