bill clinton bakışı

  1. 3.
    Rahmetli Ecevitin şahsında bize (türklere) hakaret etmeye kalktı ama Yahudilerin Monica beyaz sarayda gösterdi ona alfayı. Tüm dünyaya rezil rüsvay etti..

    bill clinton bakışı
    bill clinton bakışı
    1 -1 ... gazeloglu