uludag sözlük ün aylık geliri

  1. 1.
    takriben 355 bin lira, türkiye cumhuriyeti standartlarının bayağı üzerinde.
    0 ... epsilon pi