onların doları varsa bizim de allah ımız var

  1. 137.
    Allah (c.c)ımız var çok şükür de,

    Bu sanki biraz fakir avuntusu gibi geliyor.

    Saraylarda yaşayanların, gemicikleri olanların, adalarda dövizleri olanların allah ı yok mu sorusunu akla getirir.
    4 ... fikri firar 2