starbucks olmayan şehirde yaşamak

  1. 3.
    Şehir değil, köydür. Yere bağdaş kurup mırra içer bu medeniyet düşmanı köylüler...
    0 -2 ... albertine simonet