bütçemiz 28 2 milyar lira fazla verdi

  1. 6.
    inanma vergi koyacak.
    2 ... masklavi