bütçemiz 28 2 milyar lira fazla verdi

  1. 5.
    bu da her zaman ki gibi hayali ihracat.
    0 ... erdemlii