olası bir türkiye yi işgal girişimi

  1. 38.
    kürtler ve türkler hariç herkes kaçar.
    1 ... abi50kuruslukgofretlernekadar