şeriat isteyenler

 1. 12.
  Benim ise anlamadığım konu, Müslümanım diyerek şeriatı istemiyorum diyenler.

  Kardeşim akıl sahibi olanlar için ibretler vardır, Velhasıl önce çelişkiden kurtulup dinimizi öğrenmeliyiz.

  Bahse konu şeriat iran yahut Arabistan'da uygulanan şeriat değildir, bunlar sapıklığa düşmüşlerdir.

  Ne buyurdu efendimiz muhammed Mustafa (s.a.v) 'benim ümmetim yetmiş üç firkaya ayrılacak yetmiş ikisi helak olacaktır, ancak biri müstesna. Kimdir bunlar? Ehli sünnet vel cemaat..
  Elbette ki Allah (c.c) affı geniş olduğu gibi azabı da çetin olandır..
  3 -2 ... 1garipkuzeyli