bir metres için duyar kasmak

  1. 9.
    Fahişe dahi olsa bu kimseye kimseyi öldürme hakkını vermez.

    Eve giren sineği öldürmeden dışarı atmaya çalışıyorum, Sen kimsin de bir insanın canını alacaksın?

    Silip kaçarsın anca vicdansız mahluk.
    21 -5 ... yasak merve