anın görüntüsü

  1. 44812.
    Bunu kendi ağzıyla mı söyledi?
    2 ... do re mi yav