lgbt hareketinin milliyetçiliği güçlendirmesi

 1. 10.
  Eşcinsellik bir hak değildir. sapkın ve şeytani ahlaksız arzulara zebun olmuş nefislerinin esiri olmuş bazı insanların, ilahi iradeye karşı gelmesi ve fıtri kuralları çiğnemesi neticesinde çarpık cinsel yönelimleri yaşamasıdır. Temel çıkış noktası burası. Bugün yaşanan Milliyetçilik yada muhafazakarlık yada dindarlık değil. Şayet öyle olsaydı dünyada ve türkiyede müslümanların arasında alabildiğince serbestçe yaşanan diğer tüm ahlaksızlıkların olduğu gibi sapkın cinsel yaşam da olmazdı. Yada minumum seviyeye inerdi. Halbuki batılı yaşam tarzı içimize öyle yerleşti ki bunu hak olarak demokrasi olarak özgürlük olarak görüyor ve hatta böyle yapmayanlarca da destek çıkıyoruz. Çünkü fikriyatımız islamdan çok uzak. Alakamız bile yok. insanların Medeniyet algısı sakat.

  Eğer yüce Allah erkeği erkek, kadını kadın olarak yarattıysa (çift cinsiyetli istisnaların durumlarının hükmü de durumlarına bakılarak değerlendirilir) onların aynı şekilde kalmasını ister ve başka türlüsüne asla razı gelmez. Zira Bu fıtrata apaçık bir isyandır.

  Alışma yetişme meyletme yada hangi sebeple olursa olsun bunu çiğneyen insanların bunu meşrulaştırma çabasının yaradanın noktayı nazarında hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kendilerini ve diğerlerini aldatabilirler ama cenabı hakkı asla. Allah bunun hesabını sorar.

  Ölçü bu. Geri kalanın ne dediği ne düşündüğü nasıl hareket ettiği, hakikati ve ölçüyü bağlamaz. ister kabul etsinler ister etmesinler. ister olayı siyasi mecraa çeksinler ister başka tarafa. istek destek bulsunlar ister bulamasınlar hiç farketmez. Bu iş yanlış..
  5 -2 ... gazeloglu