abd de atatürk heykeline saldıran yunanlılar

  1. 4.
    Ülkemizdeki kandaşlarını sevince boğmuş Yunanlılardır.
    1 ... temirata