iz bırakan kitap cümleleri

  1. 8197.
    " zekâyı ve aklı en büyük kuvvet farz ediyoruz. Fakat, bakalım bazı akılların kendilerine göre verdikleri bu kıymet hükümleri doğru mu?
    Eşyaya kendi dimağımızın mikyasları ile kıymetler veriyor, bunlara körü körüne inanıyoruz. Halbuki tabiatın, asıl idare eden kuvvetin verdiği kıymet hükümleri bizimkilerden kim bilir ne kadar ayrıdır."

    Sabahattin ali - bir skandal
    3 -1 ... beyaz guvercin