bugün

türkiye de cinsiyet eşitliği var mı

Çünkü ezilen kadın değil aksine erkektir. Dikkat edin en çok cinayete kurban giden erkek en çok risk alan erkek sırf bu nedenlerle ortalama bir erkek ortalama bir kadından 5 sene daha az yaşamakda.
Bunla da bitmiyor hukukda kadını koruyor
Kadınların daha erken emekli olması
Askere gitmemeleri
Doğum izni süt izni ve hatta regl izni
Aileyi koruma kanunu
Nafaka
Kadının beyanı esastır.
Bu sadece bildiklerim
Dikkatinizi çekeyim ben bir erkek olarak tüm bunlara karşı değilim(birkaçı hariç)
Çünkü kadın daha güçsüz konumda olduğu için hem hukukuken hem de fiziken daha çok korunmaya muhtaç taraftır.
Aksi takdirde siz kadının güçsüz olmadığını kabul edip üstüne kadına ve erkeğe eşit yükümlülükler verirseniz kadına pozitif ayrımcılık uygulamış olursunuz
Ne güzel demiş socrates Kadın ve erkeği bir defa eşit konuma getirirseniz kadına daha çok hak sağlamış olursunuz.

Kemalistlerin ve feministlerin anlamadığı nokta tam olarak bu.
Gündemdeki Haberler
güncel Önemli Başlıklar