birini inanamayacağı kadar sevmek

  1. 27.
    Ahmaklıktır. Yabmayın.

    "çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmezsen, çok ait de olmazsın."
    0 -1 ... serdarsl06