gelecek vaat ettiğine inanılmayan ideolojiler

  1. 7.
    Komünizm ve sosyalizm.

    Devletin olduğu yerde sıkıntıdan başka birşey olmuyor malesef.
    4 ... sorunluadam