gökçek in twitter da sürekli zırlaması

  1. 2.
    zırlak bebenin teki olmasından dolayıdır. başkanken de böyleydi bu.
    0 ... uluyan bilge