vikinglerin laz olması

  1. 5.
    Vikingler kürttür.

    Çünkü Karadenizliler kürdün deniz görmüşüdür.
    0 ... uzay muhtari