m city de rebadow ile aynı hücrede kalmak

  1. 2.
    Ufaktan bir bunalım geçirmeye neden olabilir. O ortamda aynı hücrede kalınabilecek yegane kişi kareem said tir.
    0 -1 ... flat head