islam ahlaksızlıktır paylaşımı yüzünden tutuklanma

  1. 5.
    Bu paylaşım tck ya göre yargılanmayı gerektirir. Suç olup olmadığı hakim takdiridir.

    Ancak tutuklama şartları cmk 100. Md de sayılmıştır. Bu tip bir durumda tutuklama yapmak, tutuklamanın tedbir değil, bir “cezalandırma” biçimş haline getirilmesi demektir ve bu da ceza hukukunun evrensel ilkelerine aykırıdır.
    4 ... flat head