birini inanamayacağı kadar sevmek

  1. 23.
    bu sevginin sonu, onun bi daha geri dönmeyeceğine inanmama durumuyla vuku bulur.

    unutma ki her büyük sevgi ayrılıkla sonuçlanır ve her sonu gelen aşk senin de ölümündür.
    1 ... vanligogh