her gün bir kürtçe kelime

 1. 170.
  Zîrov: ince.

  Çor: 4.

  Dînye: dünya.

  Cın: cin.

  Cînovêr: canavar.

  Nâ: 9.

  Môr: yılan.
  6 -5 ... traveler of secret moments