birini inanamayacağı kadar sevmek

  1. 18.
    bu kadar büyük ve ciddi boyutta olan bir sevgiyi istemezdim bunu yaşaması çok zor olur kaybedince yaşanacak olan acıdan, çöküşten bahsetmiyorum bile.
    4 ... roxannee