dininiz için ölür müsünüz

  1. 41.
    Rasûlullâhın (s.a.s.) "Ölmeden önce ölünüz" hadisi şerifinde buyurduğu üzre, daha henüz kendi nefsini öldürememiş (dinin emir ve yasaklarını yaşamada tıpkı ölüler gibi itaatkâr olamamış) bizim gibi zavallıların din için ölmesini beklemek abesle iştigaldir. Ya peki hani şehadet derseniz, o ne olacak? O küçük cihat kardeş. Nefisle olan şavaş esas büyük cihad. Sen ondan haber ver. Yoksa şehadet bile nasiple verilir. Layık olana verilir. Hak edene verilir. Sloganik cafcaflı fiyakalı beylik laflar etmek kolaydır. Amma fıskı fücur içre Nefsine uyanlara şehadet nasip olmaz. Heves noktasında kalan bir niyet ve irade beyanı değil makbul olan, salihâne yaşanan bir hayat Onu ihlas ve samiyet haline sokan. Yoksa kişi salih ise, yatağında bile ölse şehiddir.
    4 ... gazeloglu