kral arthur un türk olması

 1. 32.
  Mevzu Belki bir efsane belkide bir mit. Artık ne derseniz deyin. Yada nasıl inanırsanız öyle inanın neticede ortada kesinlik arzeden bir durum yok. Fakat burada dikkat edilecek bir husus var ki o da şu: efsaneye göre kral arthur un mezarı ortada yok. Yine bazı edebiyat tarihçilerinin iddia ve söylediklerine göre mezarı avalon (uygur bölgesi) da olma ihtimali var. Yani geldiği yerde. Zaten düğüm de tam burada gizli ve ihtilafın nedeni de bu. Evet, gerçekte kral artur soylu (asilzade) bir aileden gelme ingiliz (yani kral arthur türk olsa da ingilizlerin hepsi türk değil kardeşler, maalesef, fakat yine kendi iddialarına göre, ingiliz halkı komple anglo sakson istilacılardan oluşmuyor, içlerinde bir miktar savaşçı briton -kelt- (türk) kabilelerinin olduğu da inkar edilemez bir gerçek) değil. O halde nasıl olurda ingiltere tahtına oturabilir?

  --spoiler--
  “Bu kılıcı taştan çıkaran kişi, tüm Britanya’nın hakimi olacaktır.”
  Aslında bütün hikâye bu sözle ve efsanevi kılıcı daha 15 yaşındayken taştan çıkarmasıyla başlar. Çocuk Arthur’un ailesinden olan (aslında evlatlık) Ector babası, Kay kardeşi idi ancak kılıcı çıkarsa bile ingiltere kralı olamayacağı çünkü ailesinin soylu bir aileden gelmediği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Ector onu evlatlık edindiğini söylemek zorunda kalmıştır. O sıraların en büyük kahini (Druid’i) olan Merlin bu evlatlık olayını onayladı ve Merlin’in de yardımıyla Arthur tahta çıktı. Gerçekte ise babası Britanya Kralı Uther Pendragon, annesi ise Cornwal Düşesi Igraine idi. Tamamen kralın soyundan geliyordu.

  https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Kral_Arthur
  --spoiler--

  O zamanın kraliyet yasalarına göre bu mümkün değil. Fakat taşa saplı kılıcı (Ekskalibur) daha henüz 15 yaşında çıkartmaya muvaffak olunca ondaki cevheri (kral olabilecek kaabiliyeti) farkeden devrin ileri gelenleri kendisini evlatlık edinerek ve soylu bir aileye yamayarak meseleyi pratik bir şekilde çözmüşler. Tahminimce kendisi bir yerlerden ingiltereye getirilmiş ve kelt (yada etrüks) kökenli bir esir, tıpkı kıpçak kökenli sultan baybars gibi zamanla devletin başına geçmiş olabilir. Muhtemel.

  Orhan keleş ve ekibinin uygur topraklarında yaptığı araştırmalar ise sadece söz konusu mit (efsanede) te geçen bazı söylemlerin ve isimlerin türk kültürüyle benzer nitelikler gösterdiğini ifade etmekte. Olayın mahiyeti bu.

  --spoiler--
  Burada yatan kişi “KALKAN USTA” dedik. Bir başka deyişle AMANTUR ATA. Peki Kalkan Usta isimi Batı’ya geçerken acaba ne olarak geçti? Batı’da kullanılan isimleri ise şöyle:

  Gawain, Gwalchmei, Gualguanus, Calcanus, Gauvain, Walwein…

  (Gawein ilginçtir Kelt’lerde Kurt Savaşçısı olarak bilinir.)

  Kalkan Usta Batı’da Galganus olarak bilinirken AMANTUR ATA ne olarak bilinecekti?

  ARTHUR.

  Yani ingilizlerin Kral Arthur efsanesinin kökeni de AMANTUR ATA’ya dayanıyordu, bir başka deyişle KALKAN USTA’ya. Kalkan Usta ile AMANTUR ATA aynı kişilerdi. Batı’da ise bu iki isim ayrı kişiler olarak bilinecekti. ilginçtir ki, Batı’da da Kral Arhur ile Galganus birlikte anılacak, Galganus (Kalkan Usta) Arthur’un yeğeni veya şövalyesi olarak bilinecekti.

  Kral Arthur’a, Britanya mitolojisindeki efsanevi Camelot kralı denilecekti.

  Camelot ise bildiğimiz ÖTÜKEN idi. Kral Arthur'un mezarının Avalon'da olduğu iddia ediliyor. Avalon ise avalanı (avlan) idi.

  Arthur adına ilk kez, 6. yüzyıla tarihlenen, erken dönem Kelt halk şiirlerinde rastlanılmıştır. Kral Arthur hakkındaki ilk öykülere ise Ortaçağ'da yazılmış romanslarda (*) rastlanır.

  Kral Arthur efsanelerinde ejderha geçer. Oysa ejderha motifi Asya kökenliydi.

  Arthur efsanesi ile ilgili en önemli kaynak Monmouthlu Geoffrey'in 1136 yılında yazdığı Britanya Kralları Tarihi’dir. Arthur'un kökeni ise Batı’da hala bir tartışma konusudur.

  Arthur ismi Etrüsklerden geçmedir ve Etrüksler’de yeni keşiflere ve araştırmalara göre kesinlikle Türk’tür.

  Amantur ismi bugün hala Uygurlarda isim olarak kullanılmaktadır. Hatta Türkiye’de de soy ismi olarak kullanılmaktadır.

  Gelelim Yuvarlak Masa Şövalyeleri’ne:

  Britanya mitolojisinde geçen, Kral Arthur'un maiyetinde olan en yüksek şeref rütbesini almış kişiler olarak anlatılırdı şimdiye kadar.

  Oysa Yuvarlak Masa Şövalyeleri’nin aslıda bu keşifte saklıydı. Yukarıda da anlattığımız; tepsi şeklindeki kalkan gibi olan taşın üzerindeki şekilde de görüldüğü gibi hilalin etrafındaki 16 kurt başlıklı kılıç bu efsanenin asıl kaynağı idi.

  Oktan Keleş ve ekibinin bu mağaradaki keşifleri ile:

  Yuvarlak Masa Şövalyelerinin aslının Türk olduğunu,

  Arthur veya Galganus’un Türklerden alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu keşiften sonra, Batı’daki bir çok mitoloji ve efsane çökmüş durumdadır.

  Kayı Boyu Damgası’nın doğuşunun kaynağı,

  Cumhurbaşkanlığı Fors’unun kaynağının en az 20.000 Yılık olduğu

  Fotoğraflar ve video görüntüleri de bunu açıkça göstermektedir.

  Video ve daha geniş fotoğraflar için:

  -------
  http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=3914 (Türkçe)

  http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=3929 (ingilizce)

  http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=3932 (Almanca)
  -------

  https://www.onaltiyildiz.com/?haber,3950
  --spoiler--
  3 ... gazeloglu