şaka maka bu yazın yalan olması

  1. 12.
    evde olduğum zamanların kalitesi pek değişmeyecek olsa da bu zaman öldürme huyumun bir "seçenek" olmaktan çıkıp mecburiyet haline gelmesi ile psikolojik olarak buhranlara sürükleneceğimi düşündüren gerçek.
    0 ... 10610