yavuz sultan selim in darbeci olması

  1. 12.
    Sultân Bayezid Tahttan zorla indirilen ilk Osmanlı padişahıdır bu arada. Yurdun dört bir yanında sancaklara dağılmış Oğullarının istanbul’a gelip tahta çıkma Gayreti ve Doğuda safevi devleti baskısı altında geçen dönemin ardından Kırım’dan Trakya’ya oradan da istanbul önlerine gelen oğlu şehzade selim tarafından devrilmiştir.

    Sultan Beyazıt tahtan feragatından 1 ay sonra Da vefat etmiştir. Sultan Selim’in Çaldıran’da kazandığı zaferin rövanşı Safeviler tarafından ancak 1 asır sonra Urmiye Muharebesinde alınabilmiştir. Sultan selim şehzadeliği esnasında payitahta en uzak olan Trabzon sancağında bulunuyordu. Oradan gelip tahta geçebilmesi bile hırsının ispatı. Kendisi atik ve acımasız bir kişilikti aksi olsa topraklarını bu kadar genişletemezdi zaten.

    Babadan kalma bir ev, arsa, arazi için bugün kardeşler birbiri ile kanlı bıçaklı oluyor koca Cihan padişahlığı için insan ileri gider yani.
    2 ... bolivya devlet radyosu

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle