korona günlerinden neler öğrendiniz

  1. 17.
    Herşeyin bomboş olduğunu, ölümden başka herşeyin yalan olduğunu, tek sığınacak kapımızın Allah olduğu ve imanımızı sağlamlaştırmamızın ise tek gerçek olduğu.
    2 ... hayallerle