yeni bir dünya kuruluyor

  1. 4.
    Hemen herkes fark etti zaten bunu. Fakat elden bir şey gelmeyince sadece oturup, acaba bu yeni dünyada bana yer var mı, yok mu diye düşünmekten öteye gidilemiyor. He bu arada bana yok gibi.
    6 ... b e n d e n a d a m o l m a z