rte nin corona virüs ile efsanevi savaşı

  1. 8.
    burun buruna olmadıktan ve sonunda kaybetmedikten sonra efsane kabul edilmez.
    0 -1 ... baftan