26 mart 2020 yeni vergi düzenlemeleri

  1. 7.
    halk ağır vergiler altında eziliyordu...
    salgın günlerinde bile.
    4 ... comarlara fisildayan adam