kadınlardaki kilo takıntısı

  1. 27.
    Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği beğenme, beğenilme kaygısı bu durumu şekerpare göbekli erkeklere de yansıtmıştır. Yani sadece kadınlara ait bir takıntı değildir.
    1 -1 ... bizdenbirisi