gece sözlüğe girenlerin ağır mal olması

  1. 128.
    gece sözlük uzun zamandır kapalı olduğundan mütevellit an itibariyle mümkün olmayan hede.
    lol.
    1 ... polisaggaritx