2 milyon dar gelirliye 143 euro verilmesi

  1. 2.
    2 milyon dar gelirliden kasıt hali hazırda devletten sosyal yardım alan, ya da sosyal yardım alma kriterlerine uyan 2 milyon kişidir.
    1 ... muhittin dayi