bir vida bile sıkamayan erkek müsvettesi

  1. 23.
    vida sıkılmaz ki demir o.

    hehe.
    eksile tamam.
    1 -1 ... st robespierre