bir vida bile sıkamayan erkek müsvettesi

  1. 17.
    Matkap ucunu veya Şarjlı tornavidayı da bilmez. Kitaplık dolap raf vesaire yapamaz. (bkz: yeni nesil instagram erkekleri)
    2 ... yoksul genc