minnacık virüsün insanlığı dize getirmesi

  1. 5.
    Virüsler de kendi quantum aleminin baskın türüdür. Sebebi bu.
    2 ... uzay muhtari