aleyna tilki nin aurasını berrak hissetmesi

  1. 5.
    Bu kız çok büyük bir gaflet içinde. zeki olduğunu, akıllı sözler söylediğini falan zannediyor.
    0 ... arabali ruhsuz