bir kişiyle ilişiği kesme sebepleri

  1. 9.
    bağnaz ve riyakar kişiliklerle anlaşamıyorum. uzaklaşırım.
    1 ... mastor