atatürk düşmanları ile anladıkları dilden konuşmak

  1. 2.
    Arapça tercümesi olsaydı daha iyi anlarlardı.
    4 ... dinsiz kitapsiz kafir