almanyanın 614 milyar dolarlık corona bütçesi

  1. 6.
    Çıkarıp masaya vurmaktır. Sosyal devlet budur.
    5 ... wizzy respect for the kobe