almanyanın 614 milyar dolarlık corona bütçesi

  1. 1.
    Bütçesi dua olan ülke vatandaşları burada sual ediyor.
    12 ... portatif