days gone

  1. 6.
    Uludağ sözlük'ün yüksek fakir popülasyonu sebebiyle hakkında tek bir inceleme dahi yazılmamış oyundur.

    Üzücü.
    1 ... arabali ruhsuz