heykeli sikilesice

  1. 4.
    zatımın şimdiki karmasının bir değişik halidir.
    0 -1 ... 2013 yilindan beri ulu yazari