imam hatipler kapatılsın

  1. 517.
    Din görevlisi yetiştirme amacı güdülen bir okul. Partizan yetiştirme kampı oldu ise bence de mantıklı.

    Dini bilgiler yüksek öğretim de de öğretilebilir.
    1 -1 ... uzay muhtari