türklerin islamiyeti acemlerden öğrenmesi

  1. 5.
    "Acem" türklerin iranlıları aşağılamak için kullandıkları "düzgün ve açık konuşamayan, dili bozuk" anlamına gelen bir sözcüktür.

    Dilini beğenmedikleri bir milletin dinini benimsemeleri enteresan olmuş doğrusu.
    4 -5 ... fikrimin ince gulu